Overvektige får blodforgiftning oftere. De dør også oftere av en blodforgiftning. Foto: Colourbox

Overvektige får blodforgiftning oftere

Høy vekt, lite fysisk aktivitet og røyking gjør oss mer utsatt for alvorlig blodforgiftning. Det øker også dødeligheten.

Blodforgiftning (sepsis) er en alvorlig infeksjon med dødelighet på over 20 prosent. Det er en ganske vanlig sykdom som årlig rammer tre-fire av tusen mennesker i Norge og som tar livet av over 6 millioner mennesker i verden hvert år.

Blodforgiftning, sepsis, er en alvorlig infeksjon med dødelighet på over 20 prosent. Illustrasjon: Colourbox

Forskere ved Midt-norsk senter for sepsisforskning (NTNU, St. Olav, Helse Nord-Trøndelag og Yale) har sett nærmere på sammenhengen mellom livsstil, overvekt og risikoen for både å bli rammet av blodforgiftning og risiko for død.

De har undersøkt nesten 2000 nord-trøndere med blodforgiftning som har deltatt i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

Overvekt spiller stor rolle

– Vi ser at overvekt er en viktig risikofaktor for å få blodforgiftning, sier lege Julie Paulsen, stipendiat ved NTNU og tilknyttet Institutt for klinisk og molekylær medisin.

– Hos lettere overvektige økte risikoen med 30 prosent ved BMI mellom 30-35, sammenliknet med normalvektige. Personer med BMI over 40 hadde tre ganger så høy risiko som normalvektige, forklarer Paulsen.

Overvekt er et problem for oss også i denne sammenhengen. Foto: Colourbox

– Personer med BMI over 35 og som røyker og er lite fysisk aktive, har nesten fem ganger så høy risiko for å få alvorlig blodforgiftning som normalvektige fysisk aktive ikke-røykere.

– Hos lettere overvektige økte risikoen med 30 prosent ved BMI mellom 30-35, sammenliknet med normalvektige. Personer med BMI over 40 hadde tre ganger så høy risiko som normalvektige, forklarer Paulsen.

Hos røykere var risikoen økt en halv gang sammenliknet med personer som aldri har røyket, og de som er fysisk inaktive har nesten dobbelt så høy risiko som personer som trener hardt minst en time i uken.

Dør oftere

Det er samtidig også økt dødelighet blant overvektige sammenlignet med normalvektige.

Hos lettere overvektige økte risikoen med 35 prosent, mens personer med BMI over 40 har tre ganger så høy risiko for død som normalvektige.

Denne studien viser at tiltak som har med livsstil å gjøre, kan redusere forekomsten av alvorlige infeksjoner.

Grunnlaget for studien var 64.000 deltakere i HUNT. 

Referanse: Julie Paulsen, et.al., Associations of obesity and lifestyle with the risk of mortality of bloodstream infection in a general population: a 15-year follow-up of 64.027 individuals in the HUNT study, Int J Epidemiol, June 2017.