Nyfødte har høyere risiko for hjerteproblemer om moren hadde fedme under svangerskapet. Foto: Colourbox

Fedme i svangerskapet påvirker barnets hjerte

Barn av mødre med fedme fødes med svakere hjerter. De har også økt risiko for helseproblemer senere.

Nyfødte av kvinner med fedme hadde redusert hjertefunksjon og fortykket hjertemuskel sammenlignet med nyfødte av normalvektige kvinner.

Barna til kvinnene med fedme og barna til 20 normalvektige kvinner ble undersøkt med hjerteultralyd to ganger, ved henholdsvis 2 dager og 8 uker. Foto: Geir Mogen, NTNU

Dette viser en ny studie ved NTNU og St. Olavs Hospital i Trondheim.

I studien ble 55 gravide kvinner med fedme (51) og overvekt (4) tilfeldig fordelt til en treningsgruppe eller en kontrollgruppe.

Barna til kvinnene med fedme og barna til 20 normalvektige kvinner ble undersøkt med hjerteultralyd to ganger, ved henholdsvis 2 dager og 8 uker.

Trening hadde ingen effekt

Ved sammenligning av de ulike gruppene fant forskerne klare forskjeller. Barna til kvinnene med fedme i svangerskapet hadde redusert hjertefunksjon og fortykket muskel i skilleveggen i hjertet sammenlignet med barna til de normalvektige mødrene. Dette var en vedvarende effekt.

Kvinnene i treningsgruppa ble tilbudt tre ukentlige treninger gjennom svangerskapet. Alle treningene var veiledet av fysioterapeut. I tillegg ble de oppfordret til en hjemmebasert trening.  Kvinnene i kontrollgruppen mottok standard svangerskapsomsorg.

Men trening under svangerskapet hadde ikke statistisk signifikant effekt på hjertefunksjonen til barna.

Resultatene ble publisert i PLOS ONE 1. juni 2018.

Klar sammenheng med sykdom senere

– Våre funn er viktige siden nye rapporter viser en klar sammenheng mellom fedme før svangerskapet og senere risiko for hjerte-karsykdom hos barnet, sier overlege i barnekardiologi Siri Ann Nyrnes, som er førsteforfatter av studien.

Forskning viser en klar sammenheng mellom fedme før svangerskapet og senere risiko for hjerte-karsykdom hos barnet, sier overlege i barnekardiologi Siri Ann Nyrnes. Foto: Geir Mogen, NTNU

De underliggende sykdomsfremkallende mekanismene for hjerte-karsykdom starter tidlig i livet. Derfor er svangerskap og barndom nøkkelperioder for å kunne påvirke disse prosessene i positiv retning.

– Faktorene som knytter mors fedme i svangerskapet til hjertekarsykdom hos barnet er mange og komplekse. Dyrestudier har vist at fedme hos den gravide fører til arrdannelse i hjertemuskelen hos fosteret, noe som gjør hjertemuskelen stivere og gir svakere pumpefunksjon, legger Nyrnes til.

Flere studier trengs for å finne ut om dette også gjelder for mennesker.

– Men vi kan spekulere i om redusert hjertefunksjon slik vi har funnet her, vil påvirke aktivitetsnivået i oppveksten, avslutter Siri Ann Nyrnes.

Økende problem

Antallet kvinner i fruktbar alder som har fedme øker. Forskerne mener vi trenger strategier for å forebygge risiko for mor og barn.

– Hjerte- og karsykdommer tar fortsatt flest liv i verden og funnene i vår studie understreker betydningen av tidlig forebygging, sier sisteforfatter og kardiolog Charlotte Bjørk Ingul. I vår neste studie skal vi derfor trene kvinner med fedme før graviditet for å påvirke fostrets miljø i større grad, legger hun til.

Kilde: Cardiac function in newborns of obese women and the effect of exercise during pregnancy. A randomized controlled trial. PLOS ONE 1. juni 2018.