Forskningsprisen er på 1,5 millioner danske kroner. Pengene skal brukes til videre forskning. Illustrasjon: Colourbox

Pris for betennelsesforskning

Forskningsfunn kan gi nye muligheter for behandling av hjerte-/karsykdommer og alvorlig blodforgiftning. Dette gir professor Tom Eirik Mollnes en internasjonal forskningspris.

Mollnes er professor ved NTNU-senteret Centre of Molecular Inflammation Research (CEMIR). Han  har tidligere utviklet en metode for å måle aktiviteten i vårt medfødte immunsystem. Den brukes nå som standardmetode over hele verden.

Sammen med professor Peter Garred ved Rigshospitalet i København og professor Terje Espevik ved CEMIR, har Mollnes funnet at både hjerte-/karsykdom og blodforgiftning kan henge sammen med at en del av immunforsvaret vårt – det som kalles komplementsystemet – blir overaktivert. Håpet er at funnene deres kan brukes i fremtidig behandling av hjerte-/karsykdom og blodforgiftning.

KFJ-prisen på 1,5 millioner danske kroner deles ut årlig av Rigshospitalet i København, og går til en internasjonal forsker på høyt nivå. Prisen har fått navn etter ekteparet Freddy og Kirsten Johanses Fond, og pengene brukes til videre forskning.