Morsmelk. Bildet viser baby som drikker.
Det er anbefalt å fullamme til babyen er 6 måneder, samtidig som det anbefales at mor er fysisk aktiv etter fødsel. Foto: Colourbox

Kan trening gjøre morsmelk bedre?

Forsker Trine Moholdt ved NTNU er tildelt ERC Starting Grant fra Det europeiske forskningsrådet (ERC). Hun skal forske på hvordan trening påvirker morsmelk.

Morsmelk inneholder ikke bare næringsstoffer til den voksende babyen, men også en rekke andre substanser som har betydning for vekst og utvikling. Det er anbefalt å fullamme til babyen er 6 måneder, samtidig som det anbefales at mor er fysisk aktiv etter fødsel.

Vi har nå mye kunnskap om hvordan trening påvirker de fleste organer og vev i kroppen, men vet veldig lite om effekt av trening på morsmelkssammensetning. Med dagens teknologi har vi muligheten til å gjøre veldig detaljerte analyser av ulike substanser i morsmelken.

Morsmelk. Bildet viser Trine Moholdt.

Trine Moholdt undersøker sammenhengen mellom trening og morsmelk. Foto: Karl Jørgen Marthinsen, NTNU

Blir morsmelken bedre av trening?

– Jeg ønsker å forstå hvilken effekt utholdenhetstrening kan ha for sammensetningen av morsmelk og hvordan «trent melk» påvirker babyens vekst og helse. Det overordnede målet med denne forskningen er å finne ut om vi kan begrense utviklingen av overvekt hos barn, sier Moholdt.

Hun er forsker ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

Forskerne vil undersøke både hvilke akutte endringer det er i morsmelk rett etter ulike typer trening og også om det er noen mer kroniske tilpasninger etter en periode med regelmessig trening.

Omtrent 100 ammende mødre vil delta i prosjektet. Noen av disse skal trene regelmessig i åtte uker, under nøye veiledning og oppfølging. 

23,5 millioner kroner

ExMilk-prosjektet vil pågå i fem år og har et totalbudsjett på ca. 23,5 millioner kroner, hvorav ca. 19 millioner er fra ERC og resten fra NTNU. Moholdt skal ha med seg en ph.d.-stipendiat og to postdoktorer i prosjektgruppen, i tillegg til andre samarbeidspartnere ved NTNU.

– Vi er heldige hos oss som har god tilgang til utmerkede kjernefasiliteter for trening og testing av fysisk form, og til mange av de analysene som vi skal gjøre i prosjektet, sier Moholdt.

Hun håper på et godt samarbeid med Kvinneklinikken ved St. Olavs hospital og med Trondheim Kommune for gjennomføring av prosjektet.

– Det er en stor ære å få tildelt et ERC Starting Grant stipend. Ikke bare er dette et veldig prestisjefullt stipend, men det betyr at jeg får mulighet til å fortsette i fem år til med en jobb jeg elsker. Jeg mener at forskningen vår er viktig og jeg håper at den vil komme befolkningen til gode.