Hyperspektralt på havbunnen

Gründerfirmaet Ecotone AS har utviklet og tatt patent på optisk teknologi for hyperspektral avbilding under vann.

Helt unikt med den optiske teknologien er at arter og gjenstander identifiseres ved hjelp av optiske fingeravtrykk i lyset som reflekteres.

Den optiske teknologien befinner seg på fjernstyrte undervannsfarkoster som finner, kartlegger og overvåker arter, koraller og svamper, mineraler, rørledninger og annet på havbunnen.

Med denne type teknologi kobles naturvitenskap, teknologi og industri. Det åpner for nye muligheter på forskning innenfor biologi, kjemi, geologi, fysikk, kybernetikk og marin teknikk – som igjen vil få betydning for forvaltning av marine ressurser.

Statoil Technology Invest (STI) ble medeier i Ecotone AS i november 2013. Øvrige eiere er NTNU Technology Transfer AS (TTO) og gründere fra NTNU, TTO og University of Delaware. Innovasjon Norge har også støttet Ecotone AS.

Foto av tareskog: Geir Johnsen.