Elevundersøkelsen 2013

Mobbing, krenkelser og arbeidsro i skolen. Elevundersøkelsen 2013 ute med de første resultatene.

400 000 elever i norsk skole har for første gang svart på spørsmål om ulike krenkelser. Elevundersøkelsen 2013 spurte elevene om hvem som krenket, hvor det skjedde og om skolen gjorde noe som hjalp eleven.

NTNU Samfunnsforskning AS har analysert undersøkelsen. De har sett spesielt på mobbing, krenkelser og arbeidsro i skolen.

3,3 prosent av elevene hadde 2-3 ganger i måneden blitt slått, sparket eller holdt fast slik at de ble redde.

11 prosent av hadde 2-3 ganger i måneden opplevd å bli gjort narr av eller ertet slik at de ble lei seg.

Resultatene av undersøkelsen viser også:

  • Klar økning i krenkelser fra 8. til 9. og 10. trinn.
  • Klare kjønnsforskjeller i typer krenkelser.
  • Medelever krenker oftest, og det foregår oftest ute.
  • Skolen kjenner i liten grad til krenkelsene.
  • Mange elever får ikke hjelp av skolen når de blir krenket.

NTNU kommer sommeren 2014 med utdypende analyse av mobbing og krenkelser i Elevundersøkelsens hovedrapport.

Kilde: Utdanningsdirektoratet