Flukt sikra brev til Kongen

I den dramatiske flukta frå Noreg tok Olav Engelbrektsson med seg arkiv-kister med dokument. Dette sikra kongelege brev. Elles har det meste som vart skrive i Noreg i mellomalderen forsvunne.

Fall i eksport kan gi økt arbeidsledighet

Norges eksport til EU sank med 16 prosent fra første kvartal 2012 til samme tidspunkt i år. Lavere aktivitet i norsk økonomi og høyere arbeidsledighet kan bli resultatet.

Forsker på Sheila, spiller med Margaret

Axel Tidemann liker å kombinere musikk og data, og har laget en kunstig intelligent trommeslager. 16. mai spiller han selv sammen med Margaret Berger i semifinalen i Melodi Grand Prix.

Stålkontroll mot terror

Stål brukes til bomber. Stål brukes også til beskyttelse mot bomber. Forskning på terror og stål betyr forskjellen på liv og død.

Kuren mot tvangslidelser

Tvangslidelser kan behandles. Likevel går de fleste pasientene ubehandlet gjennom livet. Nå skal norske behandlere få intensiv opplæring i eksponeringsterapi.

Mobilens mørke sider

Karbonavtrykket fra eletronikkindustrien er på nivå med samlet utslipp fra verdens flytrafikk.

Smartteknologi mot fall

Eldre over hele Europa skal i tre år teste smartteknologi i hverdagen. Bevegelsessensor som bæres på kroppen, skal måle hvordan de eldre står, går – og faller.

Gemini.no logo

Terroristens scene

«All the world’s a stage», skrev William Shakespeare. 400 år senere er scenelyset og verdens oppmerksomhet rettet mot en norsk massemorder. Hva kan vi vente oss av hans framføring?

Lys framtid med alger

Algeskall er perfekt bygget for å utnytte alt sollys. Det kan gi oss effektive og billige solceller.

Med tvang ble landet bygget

NYTT PROSJEKT: Tvangsarbeidets politiske økonomi: Organization Todt i Norge under andre verdenskrig.

Festival på godt og vondt

Festivaler kan sette små steder på kartet og gi bygdefolket en sterkere identitet, men kan også føre til konflikt og fordommer.

Hørsel med rekeskall

Genterapi kan erstatte implantater hos døve. Medisinen fraktes inn i øret med stoff fra skalldyr.