Materialtretthet i havturbiner

Knapphet på landområder for vindturbiner forflytter teknologien til havs. Materialer og vedlikehold koster mer for havturbiner, og forskere arbeider for å gjøre dem billigere og mer pålitelige.

Kjølvannet bak tårnet er ekstra belastning for turbinvinger og har også konsekvenser for effekten. Fenomenet kalles tårnskygge. En doktoravhandling ved Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU, har sett på hvordan aerodynamiske belastninger på vingene i havturbiner kan reduseres og gi mindre materialtretthet.