Bulkskip
I dag står langdistanse sjøtransport for 80-90 prosent av all global handel. Dette skipet ligger til havn i Rotterdam. Illustrasjonsfoto: AlbertPego/iStock

Skal vise at også bulkskip kan bli grønne

Forskere fra 16 land går sammen om å gjøre et bulkskip klimanøytralt ved hjelp av en ny type drivlinje.

I dag står langdistanse sjøtransport for 80-90 prosent av all global handel. Den store mengden last som fraktes over verdenshavene i bulkskip krever store mengder drivstoff, hovedsakelig fossile drivstoff.

Muligheten for å redusere klimautslipp ved å bytte til grønnere drivstoff er derfor svært stort: Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) har satt som mål at maritim sektor skal redusere næringens klimagassutslipp til netto null innen 2050. 

Norske SINTEF deltar nå i et nytt EU-finansiert innovasjonsprosjekt som kan bidra til et bærekraftig energisystem i skipsfarten. Prosjektet startet i januar 2024 og involverer 16 europeiske selskaper og forskningsinstitusjoner.

Prosjektet skal bygge om et bulkskip til å seile på klimanøytrale drivstoff. En sentral oppgave blir å installere et nytt drivstoffsystem skal konvertere ammoniakk og grønn metanol til hydrogen. Drivstoffet blir så til elektrisitet gjennom brenselcelleteknologi. I tillegg skal en del av energien som trengs for å produsere hydrogenet, produseres med solenergi.

SINTEF skal delta i utviklingen og implementeringen av en hybrid drivlinje som skal bestå av biodrivstoff og brenselceller kombinert med batterier.

Prosjektet har et budsjett på 17 millioner euro, og ledes av det islandske ingeniørselskapet Verkís.

Om GAMMA-prosjektet:

Gamma står for Green Ammonia and Biomethanol fuel MAritime Vessels. Prosjektet er finansiert gjennom European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

De totalt 16 prosjektpartnerne inkluderer selskaper og forskningsinstitusjoner fra ulike europeiske land. I tillegg til å utvikle og teste teknologien, skal prosjektet også evaluere den nye drivstoffkjeden og det totale CO2-utslippet.

Partnerne er:

 • Verkís (Island)
 • ANT Topic (Italia)
 • Fraunhofer (Tyskland)
 • Aurelia (Nederland)
 • Ballard (Danmark)
 • Sea Green Engineering (Italia)
 • Energy Cluster Denmark (Danmark)
 • SINTEF (Norge)
 • Solbian (Italia)
 • Amethyste (Frankrike)
 • Elkon Elektrik (Tyrkia)
 • Politecnico di Milano (Italia)
 • ARM Engineering (Frankrike)
 • RINA (Tyskland)
 • Amnis Pura (Portugal)
 • Dotcom (Italia)