En hydrogendrevet lastebil med varer til dagligvarebutikker fyller hydrogen på Askos anlegg på Tiller i Trondheim. Foto: SINTEF/Steffen Møller-Holst

Snart ruller 150 hydrogendrevne lastebiler på Europas veier

Det er lastebil- og drivstoffprodusentene selv som nå har gått sammen med forskere for å gjøre Europas tungtransport mer klimavennlig. Det hele skjer med norske SINTEF “bak rattet”.

De første av totalt 150 hydrogendrevne lastebiler inntar europeiske veier neste år. Det er noen av de største lastebilprodusentene i verden, Daimler Truck, Volvo Group og Iveco som har gått sammen om prosjektet som bærer navnet H2Accelerate Trucks.  

Prosjektet innebærer at 150 utslippsfrie lastebiler, drevet av brenselsceller, skal settes i drift. Samtidig blir åtte hydrogenstasjoner etablert langs strekningene som lastebilene skal betjene. 

Viktig prosjekt på veien mot nullutslipp

– Den betydelige skalaen gjør H2Accelerate Trucks til en game changer, sier Steffen Møller-Holst i SINTEF.

Møller-Holst har vært engasjert i utvikling av hydrogenteknologier siden 1990 og mener dette prosjektet vil gi svært viktig læring for oppskalering av bærekraftige energiløsninger også i Norge. Møller-Holst er markedsdirektør for hydrogenteknologi i SINTEF og skal koordinere prosjektet.

– Dette prosjektet gir anledning for å samkjøre teknologiutviklingen av disse toppmoderne lastebilene med utbygging av infrastruktur. Dermed kan vi innfri klimaambisjonene til utallige europeiske virksomheter som ønsker å frakte varene sine uten utslipp, sier Møller-Holst.

Prosjektet skal legge grunnlaget for oppskalering av produksjonskapasiteten til tusenvis av lastebiler per år. Lastebilene som skal settes i drift i den første fasen er trekkvogner med opptil 44 tonns lastekapasitet og rekkevidde på 600 til 1000 km.

Norsk erfaring avgjørende

Prosjektet bygger på SINTEFs målrettede forskning og utvikling på hydrogenteknologier gjennom de siste tre 10-årene. 

– Vi har til sammen vært koordinator for, eller partner i, om lag 35 EU-prosjekter som har gått opp løypa, hele veien fra teknologi- og konseptutvikling, til den oppskaleringen og markedsimplementering vi nå bidrar til. Derfor var vi ønsket som koordinator i H2Accelerate Trucks-prosjektet, sier Møller-Holst. 

Et av SINTEF-prosjektene har gjort ASKO Midt-Norge til Nordens første hydrogen-aktør på lastebilfronten: Hos ASKO produseres hydrogenet ved hjelp av strøm som kommer fra solceller  på byggene til grossisten.  

Energiselskapene Shell, Everfuel og TotalEnergies, konsulentselskapet Element Energy og forskningsinstituttene SINTEF og VTT er også med i Konsortiet, som har fått tildelt EU-støtte på 30 millioner euro fra Clean Hydrogen Partnership.