Mer forskning på nullutslippsbygninger

Forskningsrådet gir ny treårskontrakt til NTNU/SINTEF-senteret ZEB (The Research Centre on Zero Emission Buildings) som har eksistert og forsket i fire år på nullslippsbygninger. ZEB er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) og utvikler boliger, næringsbygg og offentlige bygg som ikke belaster miljøet med klimagasser, verken under produksjon, drift eller ved avhending av bygningene. Partnere er hele verdikjeden i norsk byggebransje.

Forskningsrådet sier i midtveisevalueringen at ZEB har etablert seg som et ledende senter på teknisk ekspertise på bygninger med veldig lave eller nullutslipp av klimagasser.

 

Foto: Kongeparet og storhertugen av Luxembourg besøkte ZEB i 2011. Foto: Thor Nielsen/NTNU Info.