Skjærgård og sjøfangst i steinalder

Jordbruk erstattet jeger- og sankerøkonomien i Norge for flere tusen år siden. Norske steinalderboplasser må derfor tolkes fra arkeologiske funn. Fangstsamfunn i Patagonia utviklet seg uforstyrret fram til historisk tid, og er dokumentert i fotografier, tegninger og skriftlige skildringer.

Skjærgård og sjøfangst i steinalderen i Norge og særlig Ildlandet i Patagonia kan oppleves ut året på utstillingen «Ytterst i verden», NTNU Vitenskapsmuseet.

Utstillingen er basert på forskningsprosjektet «Marine Ventures» som ser på likheter og forskjeller i kulturell utvikling i kystområdene på hver sin kant av jorda.

Foto: Beaglekanalen. Foto, H. Bjerck/NTNU.