Fall i eksport kan gi økt arbeidsledighet

Norges eksport til EU sank med 16 prosent fra første kvartal 2012 til samme tidspunkt i år. Lavere aktivitet i norsk økonomi og høyere arbeidsledighet kan bli resultatet.

Eurostat utarbeider statistikk for EU og har gått gjennom importen til de 27 medlemslandene.

Største nedgang i EUs import er for Norge og Japan, begge med 16 prosent. Dermed er EUs årlige import fra Norge verdt 23,2 milliarder euro, det vil si i underkant av 177 milliarder kroner.

Fallet i norsk eksport til EU viser seg blant annet i energisektoren der eksporten var 3,5 milliarder euro mindre verdt i første kvartal 2013 sammenlignet med første kvartal 2012.

Samtidig kjøper Norge mer. Importen fra EU har økt med fem prosent, og er nå verdt 12,5 milliarder euro, som utgjør vel 95 milliarder kroner.

Norges handelsbalanse med EU har med dette sunket fra 15,7 milliarder euro til 10,7 milliarder euro.

Kjøpekraft og kjøpevilje

– At norsk eksport til EU faller, er ikke overraskende, sier Kristian Steinnes.

Steinnes er professor i moderne historie ved NTNU og har blant annet forsket på EUs økonomiske og politiske historie.

– Situasjonen i mange EU-land er vanskelig. Økonomiske problemer slår ut i redusert kjøpekraft og redusert kjøpevilje. Da importerer landene mindre fra Norge (Norges eksport). Dette gjelder særlig Eurosonen, men også Storbritannia har betydelige utfordringer. Tyskland er en viktig handelspartner for Norge i EU, og også den tyske økonomien merker problemene, forsetter han.

Oljesmurt norsk økonomi

– For den oljesmurte norske økonomien gjelder en omvendt logikk. Norge har kjøpekraft og kjøpevilje, sier Steinnes.

Samtidig kan økonomiske problemer i EU-land føre til lavere priser som ytterligere stimulerer norsk import.

Høyere arbeidsledighet

Steinnes sier at fall i Norges eksport kan bety lavere aktivitet i norsk økonomi. Dersom den lavere eksporttrenden fortsetter, og ikke blir kompensert av økt eksport til andre markeder enn EU, kan det føre til høyere arbeidsledighet i Norge.

– Dette bekrefter hvor nær den norske økonomien er knyttet til EU-landenes økonomi. Det bekrefter også hva regjeringsrepresentanter har sagt over tid. Problemene i EU kan ikke isoleres fra utviklingen i Norge, og vi må forberede oss på at EUs problemer vil få konsekvenser for Norge, sier Steinnes.

Sysselsettingen i Norge sank fra finanskriseåret 2008 til 2010. Fram til 2012 steg tallet. Siste året har sysselsettingen steget igjen, men andelen yrkesaktive har sunket. 100 000 er arbeidsledige i Norge og det er flere enn under finanskrisen. Tallet er 3,8 prosent av yrkesaktive. I EU er det nå 11 prosent arbeidsledighet.

Lite å gjøre

– På kort sikt er det ikke mye norske myndigheter kan gjøre med fallet i eksport til EU, sier Steinnes.

– Norge er en del av det indre marked og utviklingen i EU har direkte innflytelse på norsk økonomisk aktivitet. Å endre strukturen i norsk eksport skjer ikke over natta. Norge vil fortsett være nær knyttet til nabolandene enten det er Sverige, Tyskland eller Storbritannia, avslutter han.

Norge er EUs femte viktigste handelspartner etter USA, Japan, Russland og Sveits. Eksporten til EU har gått ned for alle disse landene.

Kilder: NTB, Eurostat og SSB.