Mer praksis i lektorutdanningen

NTNU er først ute med å legge om utdanningsløpet når den fem-årige lektorutdanningen i Norge gjennomgår omfattende endringer. Studentene skal få langt mer og tidligere praksis ute i skolene enn de har hatt til nå. Praksis øker fra 100 dager i studiet som det er i dag, til 145 dager over fire semestre. NTNUs lektorutdanninger tar hvert år opp 225 studenter i språk, realfag, historie, samfunnsfag og geografi. Kunnskapsdepartementet vedtok ny rammeplan for lektorutdanningen mars 2013.

Foto: Arild Juul/NTNU SA