For tidlig fødte barn kan få bedre arbeidsminne

Barn født prematurt har dårlig arbeidsminne, nedsatt konsentrasjonsevne, og vansker med å formulere, planlegge og gjennomføre oppgaver sammenlignet med barn født til termin.

Forskere ved NTNU har undersøkt om databasert trening av arbeidsminnet hos for tidlig fødte barn kan ha positiv effekt. 5-6 åringer som ble født med fødselsvekt under 1500 gram, har trent daglig fem dager i uken i fem uker. Etter treningsperioden var det betydelig bedring av arbeidsminnet. Effekten på arbeidsminnet kan trolig overføres til andre kognitive funksjoner. Studien er publisert i tidsskriftet Pediatrics.