Ubemannede fly overvåker rasfare

Utsatte steder langs E136 i Romsdalen er utpekt som testområde for ubemannede fly, også kalt droner. Flyene skal overvåke steder der det er særlig risiko for ras og skred. Flyene vil også ta bilder hvis det går ras eller skred.

Forsøket med overvåking av utsatte ras- og skredområder, er det første av sitt slag i Norge, og et samarbeidsprosjekt mellom Vegdirektoratet og NTNU.

De ubemannede flyene eies av NTNU som også har eget laboratorium for ubemannede fly. Vegdirektoratet og NTNU venter nå på tillatelse fra Luftfartstilsynet, og tar sikte på å starte forsøket allerede i vinter. Flyene som skal overvåke rasfaren i Romsdal, vil bli bli styrt fra NTNUs laboratorium.

Foto: Lars Semb/NTNU.