Språket er i genene

Språkforskere har publisert sine funn om at arbeidsminnet avgjør språkferdigheter. Arbeidsminnet er først og fremst genetisk betinget. Da sitter også språket i genene.

Godt språk og godt arbeidsminne (korttidshukommelse) henger sammen. Arbeidsminnet er genetisk betinget og påvirker språklæring og språkferdigheter. Språket sitter altså i biologien.

Det mener professor og språkforsker Mila Vulchanova og hennes medforskere ved NTNU etter at de kartla språkferdigheter hos nesten hundre 10-åringer i den norske skolen.

Forskerne har nå publisert artikkelen «Links between phonological memory, first language competence and second language compete» i tidsskriftet Learning and Individual Differences.

Funnet til forskerne strider mot tradisjonen innenfor både språkvitenskaper og dels kognitive vitenskaper.

Les mer: Språket sitter i biologien (Gemini, september 2012).