Norge på nett

Skole og studier, jobb, fritid – nettet er med oss overalt. Sosial, kulturell, politisk og økonomisk utvikling – nettet er i høyeste grad virksomt. For 20 år siden var de færreste på nett. Fram til de fleste ble koplet sammen digitalt, har IT-miljøene ved universiteter og forskningsinstitusjoner vært ledende i utviklingen.

Boka «Tilkoplet – en fortelling om Internett og Forskningsnettet i Norge» tar for seg bruken av datakommunikasjon og nettjenester fra slutten av 1960-tallet fram til Internett og World Wide Web (www) ble allemannseie på 1990-tallet.

Særlig Forskningsnettet har hatt en sentral rolle i utviklingen av Internett i Norge. Forskningsnettet er et høykapasitetsnett som forbinder interne nett ved universiteter og høgskoler. Forskningsnettet leveres, drives og utvikles av UNINETT som eies av Kunnskapsdepartementet.

Bjørn Ness, Universitetet i Oslo: «Tilkoplet – En fortelling om Internett og Forskningsnettet i Norge», Akademia forlag og UNINETT, 2013.

Ill.: photos.com