Smart samarbeid for framtidas teknologi

TOPOCOM samler ledende europeiske forskningsinstitusjoner om et arbeid som kan erstatte dagens elektronikk.

Forskningsmiljøer ved NTNU er sterkt involvert i et europeisk samarbeid som kan bidra til teknologi drevet etter mye mer effektive prinsipper enn dagens.

Samarbeidsprosjektet TOPOCOM ledes av professor Dennis Meier og seniorrådgiver Marianne Lenes ved Institutt for materialteknologi ved NTNU.

Topocom. Bildet viser Topocoms logo.

Det EU-finansierte doktorgradsnettverket TOPOCOM utforsker nye muligheter for databehandling. Disse er basert på topologiske, elektriske og magnetiske teksturer på nanonivå. TOPOCOM Logo: amb design & illustrations

– Dette prosjektet mottar nær 2,7 millioner euro (ca 30 millioner NOK) fra EU for å utdanne doktorgradsstudenter som skal forske på mulighetene innenfor «unconventional computing», sier professor Meier.

Nettverket er svært så tverrfaglig, med bidragsytere innenfor alt fra fysikk og materialteknologi til næringsliv.

Store ressurser er allerede satt inn i arbeidet for å utdanne 11 doktorgradsstudenter. Disse kommer hovedsakelig innenfor området «unconventional computing». TOPOCOM er et samarbeid mellom europeiske forskningsmiljøer i toppklasse, i tillegg til store internasjonale bedrifter som IBM og Infineon.

TOPOCOM samlet studenter

Flere fremtredende aktører samlet seg nylig til en workshop ved NTNU. TOPOCOM arrangerte denne for å ønske alle PhD-kandidater som arbeider med prosjekter velkommen.

Topocom. Bildet av gruppen er tatt ved Nidelva i Trondheim med bryggene i bakgrunnen.

Topocom-gruppen under møtet i Trondheim. Dennis Meier i forgrunnen. Foto: Dennis Meier, NTNU

I fem dager fikk de unge forskerne delta på spesialiserte faglige forelesninger av internasjonale eksperter. De fikk innsikt i vitenskapelig publisering og det å få praktisk opplæring fra ulike industripartnere.

– Nettverket styrket seg gjennom denne uken akkurat slik vi ønsket. Det blir spennende å se hvordan teamet vil samarbeide om å forske på nye måter å behandle data på i årene som kommer, og hva fremtiden bringer innen dette forskningsfeltet, sier Meier.

Ny artikkel i Nature Reviews Physics

En forsmak på hva du kan vente deg, finner du i juli-utgaven av Nature Reviews Physics.

Topocom. Illustrasjonen viser coveret av Nature Reviews Physics.

Gruppen har fått oppslaget i Nature Reviews Physics, med selvlaget illustrasjon til coveret. Image: Jakob Schaab, Dennis Meier, amb design & illustrations; Cover design: Susanne Harris.

I en fersk perspektivartikkel diskuterer professor Meier mulighetene for å bruke magnetiske materialer og ferroelektrisitet i framtidas computere sammen med professor Everschor-Sitte (Universitet Duisburg-Essen, DUE),  stipendiat Katharina Wolk ved NTNU og postdoc Atreya Majumdar ved DUE. De får også coveroppslaget av utgaven, med en selvlaget illustrasjon.

Diskusjonen høres kanskje fremmed ut, men kjernen er at noen av materialenes egenskaper antakelig kan erstatte dagens computerteknologi med raskere og mindre energikrevende løsninger.

Referanse: Everschor-Sitte, K., Majumdar, A., Wolk, K., Meier, D. Topological magnetic and ferroelectric systems for reservoir computing. Nat Rev Phys (2024). https://doi.org/10.1038/s42254-024-00729-w