Relevans og kvalitet i utdanning

– Det neste Cern bør komme i Norge. Vi har mulighet, økonomi og ryggrad. Det vil bidra til å gjøre oss til en kunnskapsnasjon, sa NTNU-rektor Gunnar Bovim på NHOs årskonferanse.

NHOs årskonferanse 2014 gikk av stabelen 8. januar med navnet «Læringslivet». NTNUs rektor Gunnar Bovim deltok på konferansen:

– Vi må erkjenne at enkelte samfunnsbehov er mer prekære enn andre.

Bovim mener det er interessant at NHO vil dimensjonere studietilbudet, og er enig i at utdanningssektoren må tenke relevans for arbeidslivet. Han mener også at myndighetene må definere spesielle opptrappingsplaner for utdanningsplasser.

Bovim understreket at kvalitet må være overordnet i utdanning. Rektoren har også vyer:

– Det neste Cern bør komme i Norge. Vi har mulighet, økonomi og ryggrad. Det vil bidra til å gjøre oss til en kunnskapsnasjon.

Berit Kjeldstad er prorektor for utdanning ved NTNU, og sa at NTNU står i en helt unik situasjon når det gjelder å kombinere lærer- og realfagsutdanning.

– Våre lektorstudenter i realfag tar fag sammen med våre andre realfags- og sivilingeniørstudenter og får dermed det aller beste fra to verdener. På den måten sikres faglig høy kvalitet og innsikt i andre arenaer for realfag enn bare undervisnings- og læreryrket.

Våren 2013 fikk NTNU besøk av nåværende statsminister Erna Solberg. Ærendet var «drømmelæreren», og Solberg møtte den nye generasjonen lektorer i realfag.

– NTNU skal spille på lag med regjeringen i deres ønske om å utdanne flere fremragende lærere, og vi skal jobbe for å fortsette å være Norges beste lektorutdanning i realfag, sa Berit Kjeldstad.

Foto: Kai Dragland/NTNU

«Drømmelæreren i realfag utdannes ved NTNU» (blogg)