Musikkarven skal reddes

Noter og arbeider etter Edvard Grieg, Arne Nordheim og våre andre største komponister skal reddes og bevares. Digitalisering av den norske musikkarven gjør materialet tilgjengelig for dagens musikkutøvere som dermed kan spille musikken for et størst mulig publikum, nasjonalt og internasjonalt.

«Norsk musikkarv» er en nasjonal satsing på vern, digitalisering, forskning, redigere noter og annet samt gi ut musikken til våre store komponister.

Institutt for musikk ved NTNU er et av de musikkfaglige miljøene ved norske universiteter som samarbeider om den norske musikkarven.

Foto: E. Bieber/Oslo Museum – Wikipedia Commons