ERC. Forsker Madeleine Dungy.
Forsker Madeleine Dungy samler en forskningsgruppe for å studere «Festung Europa». Nå støtter ERC arbeidet. Foto: Marie Antonsen, NTNU

Har Europa stengt ute alle andre?

EU har bygget en felles festning mot resten av verden, hevder noen. Men kanskje er det ikke sånn.

Det europeiske forskningsrådet ERC tildeler forsker Madeleine Dungy et ERC Starting Grant på nær 16,5 millioner kroner (1.426.851 euro) for å forske på “Festning Europa”. Dungy er ansatt ved Institutt for moderne samfunnshistorie ved NTNU.

Det europeiske forskningsrådet (ERC) er EUs finansieringsorganisasjon for fremragende forskning.

Opprinnelig ble begrepet «Festung Europa» brukt om delene av Europa som ble okkupert av Nazi-Tyskland, men i dag har det også fått et annet innhold.

Forestillingen om Festning Europa er nå at Europas strenge grensekontroll i seg selv stenger ute migranter fra andre deler av verden. Men er det virkelig sånn?

Europas åpenhet ikke for alle

EU innførte tidlig en ordning der innbyggerne kunne bevege seg mer eller mindre fritt fra land til land.

– Den rådende oppfatningen er at EU og EØS som en enhet da gjorde det lettere for folk innenfor området å bevege seg mellom medlemslandene, og bosette seg og arbeide hvor de ønsker. Samtidig gjorde dette regelverket det vanskeligere å komme inn i EU og EØS for migranter utenfra, skriver forsker Dungy i sin søknad til ERC.

Prosjektet hun leder skal se om det virkelig forholder seg slik. Utgangspunktet er en annen teori.

Mer om ERC-stipend

  • Det europeiske forskningsrådet (ERC) ble opprettet av EU i 2007, og er den fremste europeiske finansieringsorganisasjonen for fremragende forskning. Hvert år finansierer ERC de aller beste, kreative forskerne for å drive prosjekter basert i Europa.
  • ERC-stipendene deles i: Starting, Consolidator, Advanced og Synergy Grants.
  • ERC har vært en del av Horisont 2020-programmet, Det fortsetter som en del av rammeprogrammet Horisont Europa.

Flere småfestninger isteden?

– Vi undersøker om det nye lovverket snarere ga hvert enkelt medlemsland større nasjonal kontroll over migrasjonen. Disse enkeltlandene har deretter gjort det enklere for folk innenfor EU og EØS å fylle flere sosiale og økonomiske nøkkelroller. Samtidig er det flere restriksjoner i hvert enkelt land for folk utenfra EU og EØS, sier forsker Dungy.

Kanskje er det ikke én bastant, stor Festning Europa. Kanskje er det heller snakk om flere, mindre festninger som utgjøres av hvert enkelt land.

Da europeiske styresmakter begynte å iverksette denne retten i 1960-årene, trente de for eksempel opp sine nasjonale mannskaper til å overføre migrantenes pensjonsrettigheter mellom medlemslandene i EU og EØS. Dermed fikk europeiske arbeidsfolk ta med seg sine rettigheter gjennom hele det nye, europeiske arbeidsmarkedet. Men migranter utenfra fikk ikke den samme tilgangen til sosiale rettigheter. De fikk heller ikke like gode rettigheter til støtte fra myndighetene.

Prosjektleder Dungy får med seg to doktorgradsstudenter og én postdoktor i arbeidet. Forskningsprosjektet er beregnet å ta fem år.