ERC. Bildet viser professor Øivind Wilhelmsen ved en tavle.
Professor Øivind Wilhelmsen leder termodynamikkgruppen ved NTNU. Nå støtter Det europeiske forskningsrådet ERC forskning på fordampning med 17 millioner kroner. Foto: Tage Maltby, NTNU

Hvordan vokser regndråper?

Vi kjenner ikke mekanismene som ligger bak når flytende stoffer blir til gass. Men det skal forskere gjøre noe med.

Termodynamikk-gruppen ved NTNU får et ERC Starting Grant fra Det europeiske forskningsrådet. Finansieringen er på over 17 millioner kroner (1,5 millioner euro).

Professor Øivind Wilhelmsen leder gruppen ved Institutt for kjemi ved NTNU.

– Selv i 2023 kjenner vi ikke mekanismene bak transporten av energi og partikler i overgangen mellom flytende form og gassform, sier professor Wilhelmsen.

Forskningsgruppen ønsker derfor å utvikle langt mer presis teori og metoder for å forstå og beskrive grenseflaten mellom flytende form og gass bedre.

– Dette er viktig for hvordan regndråper vokser i atmosfæren, hvor fort vann fordamper fra innsjøer, for destillasjon i industrien og for å utvikle ulike teknologier på mikro- og nanonivå, sier professor Wilhelmsen.

Haster med bedre teori

Dagens teorier er altså rett og slett ikke gode nok.

– Det haster med å utvikle en slik teori. Dagens alternativer kan feilvurdere fordampningsraten med en faktor på hundre til tusen, sier professor Wilhelmsen.

Forskningsgruppen skal jobbe for å redusere denne feilmarginen til rundt 10 prosent. Det blir i så fall et paradigmeskift innenfor området.

Mer om ERC-stipend

  • Det europeiske forskningsrådet (ERC) ble opprettet av EU i 2007, og er den fremste europeiske finansieringsorganisasjonen for fremragende forskning. Hvert år finansierer ERC de aller beste, kreative forskerne for å drive prosjekter basert i Europa.
  • ERC-stipendene deles i: Starting, Consolidator, Advanced og Synergy Grants.
  • ERC har vært en del av Horisont 2020-programmet. Det fortsetter som en del av rammeprogrammet Horisont Europa.

ERC villig til å finansiere grunnforskning

Selv om dette er svært viktig, blant annet for å få bedre værvarsler og klimamodeller, kjenner vi altså ikke detaljene bak det som skjer i overgangen mellom flytende form og gass. Kanskje er det simpelthen fordi vi mangler nok smarte folk som skjønner seg på dette.

Men samtidig trengs det penger for å samle disse smarte folkene og gi dem ressursene de trenger. Grunnforskning er ikke det enkleste å finansiere. Her kommer ERC heldigvis  inn.

Wilhelmsen roser kolleger, studenter og andre som har bidratt i arbeidet med å skaffe til veie ERC-stipendet. Dette er ikke noe han kunne ha greid på egen hånd, sier han. Bare rundt 15 prosent av dem som søker, lykkes. Derfor har mange vært involvert for å utforme en solid søknad.

Nå leter han etter folk som kan bidra videre. Gruppen skal blant annet oppføre to eksperimentelle rigger. Arbeidet er beregnet å ta fem år.