Vann gjør solceller billige og effektive

Norge har lenge vært i front på solcelleteknologi. Nå har forsker utviklet ny metode med vann som løsningsmidler for produksjon av solceller. Metoden har vakt oppsikt internasjonalt.

Enklere, billigere, mer effektiv og miljøvennlig produksjon av solceller. Det er resultatet etter at forsker Tor Olav Sunde fant opp en metode der han bruker vann som løsningsmiddel i produksjon av solceller.

Vann er verken dyrt, brannfarlig eller helseskadelig, og forsker Sunde sier at metoden hans også gjør det enkelt å oppskalere til industriell skala.

– Det jobbes verden over med å få prisen ned og effektiviteten opp på solceller. TCO-materialer er viktige i nesten alle fremtidens solceller, sier Sunde.

TCO står for «Transparent conductice oxides», gjennomsiktige ledende oksider. De gjennomsiktige TCO-materialene leder strøm. For å få materialene gjennomsiktige, må de legges i tynne lag. Men tynnfilm er dyrt og komplisert å lage.

Våtkjemiske metoder er en billigere metode som også forenkler denne produksjonen. Problemet er at dagens våtkjemiske metoder gjør at kvaliteten på tynnfilmene ikke blir særlig god. Dessuten er kjemikaliene dyre, helseskadelige og lite miljøvennlige.

Sundes metode med vann som løsningsmiddel, løser disse problemene for tynnfilmteknologien – uten at det går ut over solcellenes evne til å danne og lede strøm.

Les også: Alger i solcelleteknologi

Tor Olav Sunde fullførte nylig sin doktorgradsavhandling ved Institutt for materialteknologi, NTNU. Straks etter ble han headhuntet til prestisjeuniverset Northwestern University i Chicago, der han nå er postdoktor.

– Det er veldig stas for meg som professor og veileder, og ikke minst for NTNU, at en av våre forskere får et slikt tilbud. Det sier litt om kvaliteten på det arbeidet som er blitt gjort, sier professor Tor Grande ved NTNU.

 

Kilde: Teknisk Ukeblad, 16. januar 2014.01.16