Kroppen hindrer langtidssykemeldte å takle stress

Hos friske produserer kroppen 200-500 ganger mer av stresshormonet kortisol. Dermed takler hjernen stress og gir den friske mer energi. Etterpå synker kortisolnivået til normalt nivå.

Hos langstidssykemeldte produserer kroppen lite kortisol. De mestrer derfor ikke stress, men blir slitne og får angst og spenning. Kortisolnivået synker heller ikke etter stressituasjonen.

Resultatene er oppsiktsvekkende, men helt entydige, sier forskerne bak studien som er gjennomført ved Hysnes helsefort i Hasselvika i samarbeid med NTNU og St. Olavs Hospital. Testen som er brukt er internasjonalt anerkjent og den eneste testen i verden som garantert lager en stressituasjon hver gang den gjennomføres.