Slit med litteraturlister saga blott

Litteraturlisten i studentoppgaver står nederst i oppgaven. Litteraturlisten havner også langt nede blant studentenes favorittsyssel.

Nå har informatikkstudent Michael McMillan ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU, laget en løsning som letter jobben med litteraturlisten.

Littlist.no er en søkemotor der studentene kan finne informasjon om bøkene de har brukt for å skrive oppgaven. Det er enkelt å søke på tittel, forfatter eller ISBN. Informasjonen støtter standard krav for litteraturlister.

Til slutt: Copy + paste. Ferdig!

Kilde: Studenttorget.no

Ill.: photos.com