Fensfeltet i Ulefoss har sannsynligvis Europas største forekomst av lette, sjeldne jordartsmineraler. Her hentes det ut mineralprøver for kartlegging av forekomsten. Foto: REE Minerals AS

Vil hente ut verdifulle mineraler i Telemark

I dag blir produkter basert på sjeldne materialer først og fremst levert fra Kina, men nylig vedtok EU å øke egen forsyningssikkerhet. Nå ser forskere og industri til Norge.

Slike materialer er helt avgjørende for det grønne skriftet. Nå kan mineraler fra Fensfeltet i Telemark få en viktig rolle:

Et nytt EU-finansiert prosjekt bygger opp en europeisk verdikjede for prosessering av sjeldne jordarter fra dette området rettet mot produksjon av supersterke magneter som er kritiske for Europeisk industri. Det er norske SINTEF som skal lede arbeidet.

Sjeldne jordarter (REE) er en samlebetegnelse for 17 ulike grunnstoffer med unike egenskaper og som er kritiske råmaterialer for en rekke teknologier. Ikke minst er de avgjørende i det grønne skiftet, spesielt rettet mot energieffektive elektriske motorer.

Ifølge seniorforsker Arne Petter Ratvik i SINTEF er magnetindustrien den viktigste sluttbrukeren av sjeldne jordarter. For eksempel er grunnstoffene neodym, praseodym og dysprosium grunnstoffer vi trenger når vi skal produsere kompakte og energieffektive motorer for elektriske biler, vindmøller, medisinsk teknologi og mobiltelefoner i tillegg til mange andre anvendelser.

SINTEF koordinerer prosjektet som forhåpentligvis kan etablere en Europeisk verdikjede fra mineraler til ferdige magneter. Målet er derfor å etablere en robust europeiske verdikjeden for magnetproduksjon, hele veien fra europeiske mineraler til ferdige magneter.

Ifølge REE Minerals gir forekomstene her i Norge oss en enestående mulighet til å utvikle en industri som både er forretningsmessig interessant og strategisk nødvendig for Europa.