Skipskonstruksjoner og offshore

Laste ikon
LASTER INNHOLD
Gemini.no logo

Verdifull offshore-varme

Teknologi for oppvarming av olje- og gassledninger på havbunnen har spart Statoil for milliarder.

Selvstyrte roboter til sjøs

Denne båten har ingen fører. Den er heller ikke fjernstyrt. Likevel manøvrerer den trygt mellom andre fartøy.

Gemini.no logo

Flaggskip med frisk pust

To miljøaktivister blir til i stål. De er gassdrevne søsterskip og får lastebåtnæringas reineste ånde!

Gemini.no logo

Anker i fritt fall

Et 13 meter langt anker på 80 tonn testes nå ut som nytt forankringskonsept for oljeplattformer.

Vinn vind

Plattformene i Nordsjøen går ut på dato. De kan erstattes av havmølleparker – gigantiske leverandører av ren energi. Greier vi det?

Finn proppen

Ein trykkpuls gjennom røyrleidningen finn kor proppane sit, og oljeselskapa sparer store beløp.

Trygt plassert på havets bunn

Vi ser hva som stikker opp av sjøen – digre tårn med sytti meter lange rotorblader. Men hvordan ser det ut under vannet?

Hyperbyråkratiet rår

Synes du at dokumentasjon, planlegging og rapportering tar for stor del av jobben? Du er ikke alene.

Sikker til sjøs

«God kommunikasjons- og formuleringsevne er avgjørende for å kunne ha en god tankeprosess.»