Blueprint av oljerigg

Simulator for oljeboringssikkerhet

Illustrasjon: Oiltec

Illustrasjon: Oiltec

På oppdrag fra Statoil vil SINTEF Petroleumsforskning, eDrilling Solutions AS og Oiltec Solutions AS utvikle en simulator for større sikkerhet og effektivitet ved boring. Simulatoren som skal stå ferdig ved årsskiftet, skal brukes til å trene på realistiske operasjoner og å kunne håndtere problemer som kan oppstå i brønnen under boring.

Simulatoren vil bygges rundt SINTEFs modeller for brønnkontroll, basert på mange års forskningsarbeid. I tillegg vil det utvikles ny funksjonalitet for et bredt spekter av boreoperasjoner som håndtering av dypvannsoperasjoner, trykkbalansert boring og ustabilitet i brønner, og situasjoner rundt kick og utblåsninger. Simulatoren skal bygges på Forus i Stavanger.