Hvordan er det å ikke høre?

SINTEF-forskere ved Avdeling for akustikk har videreutviklet en simulator slik at folk kan sette seg inn i hvordan det er å ha en hørselskade. Simulatoren viser blant annet en video der to mennesker står og snakker sammen, og gjennom valg kan man tilføre ulike hørselskader slik at stemmene og samtalen kommer forskjellig ut hver gang.

Simulatoren er levert til Statoil der hms-avdelingen bruker den aktivt i sitt arbeid. Mange ansatte får en tankevekker siden flere har et støyende arbeidsmiljø til daglig.