oljeboring

Lovende boreverktøy

Nyfødt “moldvarp” peiler seg inn på små oljereservoar – en nesten urørt pengebinge.