Nytt verktøy mot rørbrudd

Mer enn 30 års forskning på bruddmekanikk i SINTEF har resultert i et nytt beregningsverktøy, Linkpipe, for å unngå lekkasjer på rørledninger.

Behovet for slike analyser øker i takt med at det legges rør på stadig dypere vann og i områder med vanskelig topografi. Det vil også øke sikkerheten i forbindelse med analyse av eventuelle skader fra ankere. Programvaren er delvis utviklet gjennom to JIP-er, Joint Industry Project, Fracture Control Offshore Pipeline 1 og 2, med Statoil, andre oljeselskaper og rørleggingskontraktører.