Det nye havrommet

Gjennom Ocean Space Centre ønsker fagmiljøene ved MARINTEK, SINTEF og NTNU å etablere et moderne marinteknisk kunnskapssenter i Trondheim. Norge er internasjonalt ledende på marinteknisk forskning og innovasjon. For å møte framtidens utfordringer er det behov for mer kunnskap om havrommet. Norge bør satse offensivt innenfor dette området.

Senteret utredes i samarbeid med sentrale næringsaktører som Teekay, Statkraft, Statoil, Ulstein Group, Det norske Veritas og Norges Rederiforbund. Havforskningsinstituttet deltar også i utredningsarbeidet. En forstudie er allerede finansiert av Nærings- og handelsdepartementet, næringslivet og kunnskapsmiljøene. Rapporten fra forstudien er nå overlevert til Nærings og handelsdepartementet, og utredningene fortsetter utover året.