Til havs – på kontoret

Et nytt dataprogram for design av offshorebåter beregner hvilke fysiske egenskaper en båt vil få når den kommer i vann. Programmet kan dermed hjelpe både kunde og designer med å ta gode beslutninger tidlig i utviklingsfasen. Målet er å finne det optimale designet på en kostnadseffektiv, miljøvennlig og trygg måte. Det kan spare skipsbyggerne for store summer.

Designprogrammet er ifølge prosjektleder Bjørn Ola Berge interaktivt og gjør det mulig å printe ut designforslagene underveis. Programmet er et resultat av et utviklingsprosjekt og er utviklet av Marintek på oppdrag av STX Europe (tidligere Aker Yard Projects).