Skipsbransjen vil ikke spare

Skipstransport kan bli mer enn dobbelt så miljøvennlig som i dag. Det mener forskere fra SINTEF.

I dag fraktes rundt 90 prosent av alle varer i verden rundt med skip som bruker flere hundre millioner tonn olje i året og slipper ut ca 20 millioner tonn NOX. Dette er ti ganger mer enn luftfarten gjør. Forsk-erne mener bedre design, mer effektive transportruter og å dra fordeler av været til sammen kan føre til 75 prosent mindre CO2-utslipp, men bransjen bruker i svært liten grad sparemetodene. De internasjonale rederiene gjør ikke noe med dette så lenge energi-prisene er lave. Unntaket er store, norske rederier som er bevisste på energisparing.