Oljerør

Ny bedrift: Oljeseparasjon

All produksjon av olje og naturgass krever flere kompliserte separasjonsprosesser. Dagens separatorer er store, dyre og lite fleksible. NTNU-forskerne Maria Fernandino og Carlos Dorao har – i samarbeid med flere – utviklet en helt ny løsning: Hybrid Centrifuge bruker sentrifugalkraften til å fjerne væske fra gass-strømmer. Den er ekstremt liten, lett og kompakt, og den eneste kjente løsningen som ikke krever endringer for varierende gassegenskaper. Teknologien er nå beskyttet av en rekke patenter.

Hybrid Centrifuge mottok Startstøttestipend på en halv million kroner i mai, og NTNU Technology Transfer Office (TTO) hjelper til med å omdanne prosjektet til en kommersiell bedrift.