FORSKNINGSSJEFENS FOKUS: Ole Christian Bendixen

Hva har fokus i miljøet ditt akkurat nå?

Hos oss har vi to hovedsatsinger: biomedisin og offshore instrumentering. Når det gjelder det første, vil jeg nevne EU-prosjektet «Smart Health» der vi skal bidra til å utvikle et analyseinstrument for bryst-, tarm- og livmorhalskreft. I dag sendes prøver inn til tidkrevende analyse i laboratorium. Med nytt instrument vil analysene skje i løpet av minutter/timer i stedet for uker.

Innen offshore instrumentering er fokus nå å bistå det norske firmaeat Badger Explorer med å utvikle et produkt som kan revolusjonere prøveboring etter olje. Her snakker vi om trådløs kommunikasjon, og ingen har til nå klart å lage et trådløst sensorsystem for borehull.

Hvorfor er dette arbeidet viktig?

Klarer vi dette, blir trykk og temperatur i brønnen overvåket, og oljeflyten blir optimal. Kostnaden per borehull vil reduseres med 70-80 prosent i forhold til dagens plattformbaserte løsninger, og mest mulig av de utvinnbare ressursene utnyttes!

Det nye kreftanalyseinstrumentet gir på sin side raskere diagnose og bedre mulighet til å vurdere effekten og optimalisere behandlingen for kreftsyke.

Vi burde kanskje utvide visjonen til SINTEF. Ikke bare utvikler vi teknologi for et bedre samfunn – men også for bedre livskvalitet!