NYE BØKER: Sikkerhet på sokkelen

Rannveig Kviseth Tinmannsvik (red):

Robust arbeidspraksis. Hvorfor skjer det

ikke flere ulykker på sokkelen?

 

Til sammen 18 forskere fra seks forskningsmiljøer (SINTEF, NTNU, IFE, IRIS, Universitetet i Oslo og Universitetet i Stavanger) har vært bidragsytere til boka, og ønsker å skape oppmerksomhet omkring forhold som skaper god sikkerhet. I stedet for å spørre «hvorfor skjer det så mange ulykker?» spør de «hvorfor skjer det ikke flere ulykker?»

Og i stedet for å spørre «hvordan kan vi unngå at ny teknologi og integrerte operasjoner blir en trussel mot sikkerheten?» spør de «hvordan kan ny teknologi utnyttes til å forbedre sikkerheten?»

Boka består av 15 kapitler innenfor følgende fire hovedtemaer: Ny teknologi og organisasjoner i endring. Feiltoleranse og robust arbeidspraksis. Arbeidstakerne som ressurs eller syndebukk i sikkerhetsarbeidet? Regulering av sikkerhet.

Boka retter seg mot ansatte i næringslivet, utdan nings- og forskningsinstitusjoner, offentlig forvaltning, samt studenter, politikere og andre med interesse for fagfeltet. Spesielt nyttig vil den være for ledere, arbeidstakere, tillitsvalgte, stabsansatte eller er engasjert i tilsynsvirksomhet i oljebransjen.