Enda sikrere helikopterflyvninger

I løpet av de siste ti årene har risikoen ved å fly helikopter blitt redusert med 16 prosent. Ifølge en SINTEF-rapport har det skjedd bare én alvorlig ulykke i perioden – uten dødelig utfall. Den positive utviklingen begrunnes med nye helikopter, bedre kompetanse, økte tekniske krav og økte krav til trening og anbefalte retningslinjer.

Norske sikkerhetskrav er strenge, men målet er enda tryggere transport de neste ti årene. SINTEF mener dette er realistisk, mens fagforeningen er redde for at EU-tilpasningen kan svekke anbefalingen.