Katastrofe

Når store ulykker rammer

Hendelser som terroranslaget i Oslo, oljekatastrofen i Mexicogulfen og tsunami pluss jordskjelv i Japan, viser at det må utvikles teknologi for å forbedre kommunikasjon og samhandling. På det viset kan innsatsledere og nødetater få bedre mulighet til å redde liv og begrense skadeomfang. EU vil satse på FoU-prosjekter innenfor redningstjenestene og finansierer nå prosjektet BRIDGE (Bridging resources and agencies in large-scale emergency management) på 18 millioner euro over fire år. SINTEF har prosjektledelsen.