Hjerneskader ved filleristing

En babydukke designet i utgangspunktet for bilkollisjonstester, skal nå fungere som forskningsobjekt for rettsmedisinere som studerer hjerneskader. Det er Rettsmedisinsk institutt på Universitetet i Oslo som forsker på «filleristing av baby», og sammenhengen mellom risting og hjerne skader.

Forskere ved SINTEF IKT har plassert sensorer som måler endring i bevegelse i hodet på dukken for å måle hvilke krefter som virker i forbindelse med risting og støt mot harde flater.

Sensormålingene vil lagres på en datamaskin, og ana lyseres av SINTEF etter testene.

Hvert år blir ca 15 babyer filleristet av foreldre, og 1/3 av babyene overlever med store senskader. Ofte må rettssaker henlegges av mangel på fel lende bevis. Dette håper nå rettsmedisinerne skal endre seg.