Blueprint

Eldre teknologi som virker overalt

Markedspotensialet er stort for såkalt velferdsteknologi – alt fra gulvsensorer som avslører ustødighet og fare for fall, til pc-skjermer som fungerer som kommunikasjonskanal med familie og hjelpeapparat.

Problemet er ulike standarder både landene imellom og innenfor landegrensene. Nå har EU satt i gang det fireårige prosjektet universAAL. Her skal 17 partnere, med SINTEF i ledelsen, produsere en åpen plattform som tilbyr en standardisert metode. Det vil gjøre produksjonen teknisk mulig og økonomisk forsvarlig. – Kjøper du utstyret på din lokale elektrobutikk i Norge eller i Hellas, skal du kunne koble deg på weben hjemme og laste ned programvaren som løser akkurat ditt behov, sier Marius Mikalsen på SINTEF IKT.