ulykker

Gemini.no logo

Etterlyser beredskap

Stadig sterkere stormer i Nordsjøen øker muligheten for alvorlige bølgeulykker langs kysten vår. Forskere etterlyser en beredskap.

Smarte stolper

Framtidens lyktestolper og trafikkskilt gir etter når de blir påkjørt.