satelittantenne

Norsk radar redder liv

10 prosent av alle luftfartsulykker i Norge skyldes kollisjon med kraftledninger, men nå får Norge sine første kraftspenn utstyrt med radarvarsling. Selskapet Ocas har utviklet en solcelledrevet radar som gir fly beskjed over radio om at de n ærmer seg et hinder.

Bak står pilotene Morten Mørk og Rolf Bakken som kontaktet SINTEF IKT og fikk med seg brødreparet Sigurd og Jan Roar Pleym som hadde jobbet med radarkonsept i 15 år. Begge er nå fast ansatt i Ocas. Første norske installasjon ble levert i august til Bergen Kommunale Kraftlag, og før årskiftet skal 11 nye anlegg installeres. Neste år har Ocas inngått kontrakter om 56 anlegg, derav seks i USA.

Hver installasjon vil koste mellom 600 000 kroner og 1 million kroner, avhengig av hvilken strømforsyning som er påkrevd på det aktuelle stedet. Ocas vant nylig prisen Årets Ingeniørbragd 2006. Bildet viser testing av radarsystemet.