satelittantenne

Radar varsler luftfartshinder

Fem forskere ved SINTEF fikk nylig pris for fremragende forskning for å ha utviklet et radarsystem som varsler luftfartshinder. Kollisjoner mellom fly og lufthindre er et internasjonalt problem, som årlig forårsaker dødsfall og personskader.

Det nye varslingssystemet er basert på en kombinert bruk av radar, som både oppdager fly på kollisjonskurs og varsler piloten over flyets radiosamband. I tillegg får piloten en advarsel i form av kraftige lyssignal fra eventuelle luftfartshinder.

Utviklingen av radarsystemet har vært et lagarbeid med bidrag fra ulike fagdisipliner. Resultatene fra prosjektet har blant annet resultert i etablering av bedriften Ocas AS, som i fjor fikk prisen «Årets Ingeniørbragd» på grunn av radarsystemet.