TEKNOLOGIPRIS TIL SNØHVIT

Einar Brendengs teknologipris (bildet), innstiftet av NTNU og SINTEF, ble for første gang delt ut til Statoil og Snøhvit- prosjektet under Technoportmessen i Trondheim i oktober. Prisen er oppkalt etter professor emeritus og kjøleteknologiekspert Einar Brendeng ved NTNU og utformet av kunstner Cathrine Maske. Snøhvit får prisen for å ta i bruk ny, avansert teknologi i forbindelse med utviklingen av det første gassprosjektet i Barentshavet.

Uten installasjoner på overflaten skal store mengder naturgass føres gjennom en 143 kilometer lang flerfaseledning til Melkøya ved Hammerfest for videre behandling. På land kjøles naturgassen ned til flytende form (LNG) for å kunne fraktes på skip til markedene i USA og Spania.