Nanopartikler i aluminium

Sigmund J. Andersen og Calin D. Marioara på SINTEF Materialer og kjemi fikk SINTEFs pris for fremragende forskning i 2007 for arbeidet sitt med å karakterisere struktur og egenskaper til nanopartikler som felles ut i aluminiumslegeringer under herding.

Temaet har stor betydning for materialets styrke og formingsegenskaper, og med moderne høyoppløsnings mikroskopi kan utfellinger helt ned til noen få atomers størrelse studeres. Kandidatene har gjort et pionerarbeid ved å kartlegge par tik ler i en legeringstype som har store industrielle anvendelser. Kunnskap om dette åpner muligheter for å utvikle aluminiumslegeringer med enda bedre egenskaper enn dagens materialer.