Smarte stolper

Framtidens lyktestolper og trafikkskilt gir etter når de blir påkjørt.

Av Åse Dragland

Et stort antall ulykker på norske veier skyldes påkjørsel av stolper og skilt.

Forskerne Håvar Ilstad (SINTEF) og Kjell Arne Malo (NTNU) har siden 2001 jobbet med ideen om master som kan bøye unna, og har prøvd ut konseptet via simuleringer på datamaskiner i tillegg til enkle forsøk i laboratorium.

Produktet som nå lanseres, kan redusere skadeomfang og begrense dødsrisikoen betraktelig. I tillegg er det et produkt som passer inn i myndighetenes nullvisjon, og EUs nye regelverk om trafikksikkert utstyr langs veiene.

Det nye mastekonseptet har greid å forene to motstridende krav: Mens en mast langs veibanen skal tåle store krefter i vær og vind uten å knekke, ønsker trafikkmyndighetene at masten skal kunne gi etter ved kollisjoner for å unngå personskader.

Dette har Euromast klart ved «smart» montasje av enkle deler nederst i mastefoten.

– Masta «vet» rett og slett om den blir truffet av bil eller om den blir belastet på annet vis, sier Ilstad. – Gjennom å ta for oss de ulike fasene i en kollisjon, og designe delene, har vi fått kontroll på last og deformasjon i hver fase.

I første omgang vil master i laveste klasse (NE) bli produsert. Dette er master som – ved en kollisjon – vil kuttes kontrollert slik at bilen fortsetter videre i kjøre­retningen. Master med høyest energi-absorbering (HE) er neste utviklings­trinn, og vil være i produksjon fra neste år.

Før sommerferien vil mastene bli prøvd ut i full skala, og produsent vil være Vik Verk AS som er datterselskap av den store markedsorganisasjonen Euroskilt AS.