Miljøvennlige fabrikktrålere

Sammen med forskere er åtte trålrederi i ferd med å planlegge framtidens miljøvennlige fabrikktråler. Målet er å redusere forurensningen med 30-40 prosent, og gjøre arbeidet på dekk lettere og mer effektivt. 11 millioner er satt av til forprosjektet der tre avdelinger i skipsdesignseksjonen i Rolls-Royce er involvert. Planen er at modellen av fabrikktråleren skal vises i full offentlighet på neste års fiskerimesse i Trondheim.

Prosjektleder Roar Pedersen i SINTEF Fiskeri og havbruk sier dette er det største steget næringen har planlagt på svært lenge. Han mener designet på trålerne grovt sett har vært uforandret de siste 30 årene, men at forskerne nå er åpne for både store og små forandringer for å redusere forbruket av drivstoff. I tillegg skal prosjektet komme med nye løsninger som gjør arbeidet på fabrikkdekket både lettere og mer effektivt.