Flammer som redder liv

Rekordstore brannforsøk og metervis av likninger skal gjøre oljeplattformene sikrere.

Med jevne mellomrom det siste året har digre flammer og svart røyk veltet ut av en stålkonstruksjon på tomta til SINTEFs brannlaboratorium. Med en varmemengde tilsvarende 120 000 panelovner som står på 1000 watt, er dette de største brannene som er antent i forskningssammenheng med påfølgende bruk av vannbaserte systemer for brannbekjempelse.

– Forsøkene vil gi sikrere viten om hvordan vann bør brukes til å bekjempe brann på en oljeplattform, og om hvordan ulike miljøvennlige og brannhemmende tilsatsmidler i vannet påvirker brannforløpet, sier adm. direktør Trond Evanger i selskapet ComputIT som gjennomfører prosjektet sammen med SINTEF NBL, Norges branntekniske kompetansesenter.

Redder liv og miljø

Prosjektet handler om brannbekjempelse ved olje- og gasslekkasjer. Målet er å gi oljeselskaper og konsulenter muligheten til å beregne hvordan de kan bruke vann mest mulig effektivt til dette. – Her snakker vi om tiltak som kan redde liv ved at de hindrer brannspredning under evakueringen. Etterpå kan de forhindre at plattformen bryter sammen og at sluttresultatet blir en blow-out, sier sjefsforsker Ragnar Wighus ved SINTEF NBL.

Trondheimsselskapet ComputIT, et knoppskudd fra SINTEF/NTNU, leder prosjektet.

– Vi har utviklet det vi mener er det ledende beregningssystemet for simulering av brannforløp. Regneverktøy lagrer resultatene fra fysiske forsøk og gjør det mulig å bruke disse i designarbeid. Med forsøk i så stor skala som i dette prosjektet får vi en unik sjanse til å sikre og dokumentere at verktøyet vårt vil beregne spraybranner korrekt, den forbrenningen man får ved kombinerte olje- og gasslekkasjer, sier ComputIT-gründer, professor emeritus Bjørn F. Magnussen.

Prioriterer HMS

På vegne av oppdragsgiverne i oljeindustrien sier Heidi Bente Hoel, leder for HMS i Statoils enhet for forskning og utvikling: – Sikkerhetskravene som alt gjelder på norsk sokkel, er fra før blant de strengeste i verden. Vi arbeider likevel kontinuerlig med å for-bedre sikkerheten, for HMS har høyeste prioritet hos operatørene. Derfor er dette et viktig prosjekt for oss.

Svein Tønseth